loading ...

P900 / 1.3816

DIN 1.3816

ASTM A289,C类

 

电子工业(扣套)

合金P900的化学成分

Cr Mn C Si
% % ≤ % ≤ %
17.50-20.0 17.50-20.0 0.12 0.80
P S N Fe
≤ % ≤ % % %
0.050 0.015 最 少 0.50 余下

合金P900的性能

退火 规格
抗拉强度Rm ≤900 MPa
屈服强度 ≤600 MPa
延伸率 51%

经营范围

可应客户要求提供不同尺寸和公差的材料。

金属交易平台

ECONOXX.com为买家提供一个全新且简单的采购渠道,包括以有利条件采购少量和特殊合金材料。

Product Count

联系我们

Ng Kong
Ng Kong
General Manager

Request an offer

重量计算器

請輸入所需的參數

mm
mm
mm
mm
mm

結果

密度N/A
重量N/A