loading ...

316L / 1.4435WCQ

Staybrite 1.4435 WCQ-满足表壳和手镯的品质要求。

Staybrite 1.4435WCQ是一种具有优异特性的不锈钢,能够满足表壳制造商对上乘材质的所有要求:出色的抛光性能、极佳的冷加工和耐腐蚀性能

Staybrite 1.4435 WCQ的化学成分

C Si Mn P S Cr Mo Ni Fe
≤ % ≤ % ≤ % ≤ % ≤ % % % %  
0.03 1,0 2,0 0,045 0,015 17,0-19,0 2,5-3,0 12,5-15,0 bal

Staybrite 1.4435 WCQ的机械性能

固溶热处理 规格
抗拉强度 Rm 490 – 690 MPa
机械性能 Rp0,2 ≥ 190 Mpa
断后延伸率 A5 ≥ 35 %

经营范围

mm 公差 尺寸 带材 片材
1.0 +0.05/-0.0 带状  
1.5 +0.17/-0.03 带状  
2.0 +0.17/-0.03 带状  
2.0 +0.17/-0.03 2000 x 500  
2.5 +0.20/-0.04 2000 x 1000  
3.0 +0.20/-0.04 2000 x 1000  
3.5 +0.23/-0.05 2000 x 1000  
4.0 +0.23/-0.05 2000 x 1000  
4.5 +0.27/-0.05 2000 x 1000  
5.0 +0.27/-0.05 2000 x 1000  
5.5 +0.27/-0.05 2000 x 1000  
6.0 +0.27/-0.05 2000 x 1000  
6.5 +0.27/-0.05 2000 x 1000  
7.0 +0.50/-0.20 2000 x 1000  
7.5 +0.50/-0.20 2000 x 1000  
8.0 +0.50/-0.20 2000 x 1000  
8.5 +0.60/-0.20 2000 x 1000  
9.0 +0.60/-0.20 2000 x 1000  
9.5 +0.60/-0.20 2000 x 1000  
10.0 +0.60/-0.20 2000 x 1000  
11.0 +0.60/-0.20 2000 x 1000  
12.0 +0.60/-0.20 2000 x 1000  
13.0 +0.60/-0.20 2000 x 1000  
金属交易平台

ECONOXX.com为买家提供一个全新且简单的采购渠道,包括以有利条件采购少量和特殊合金材料。

Product Count

Sheets & plates (50)

Sheets & plates Sheets & plates 1.4435 - 316L
50

Tubes round (3)

Tubes round Tubes round 1.4435 - 316L
3

Round bars (14)

Round bars Round bars 1.4435 - 316L
14

Hexagon-Shape (7)

Hexagon-Shape Hexagon-Shape 1.4435 - 316L
7

联系我们

Ng Kong
Ng Kong
General Manager

Request an offer

重量计算器

請輸入所需的參數

mm
mm
mm
mm
mm

結果

密度N/A
重量N/A